THÁP TÙNG THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC CÔNG DU 3 NƯỚC CHÂU ÂU

Ngày 20-28 tháng 5 năm 2019, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã có chuyến công du sang 3 nước Châu Âu: Nga, Nauy, Thuỵ Điển với sự tháp tùng của đoàn lãnh đạo cấp cao cùng ông Trần Bảy Chủ Tịch HBC VCCI, và ông Đỗ Trùng Dương Phó Chủ Tịch thường trực HBC VCCI

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *